Red Blue Green avlastar verksamhetsledning och styrelse när det helt enkelt är för mycket att göra och det känns som om inte allt utlovat kommer att hinnas med i tid.

Jag heter Niclas Sandin och kunder finns såväl inom offentlig sektor, näringsliv som civilsamhället.