Red Blue Green avlastar när det är för mycket som ska hinnas med och den egna tiden inte räcker helt till eller när det av andra anledningar finns anledning att ta in utomstående hjälp.

Jag heter Niclas Sandin och kunder finns såväl inom offentlig sektor, näringsliv som civilsamhället. Uppdragen handlar ofta om kartläggningar, strategi, operativt arbete och uppföljning.