Red Blue Green är analysbyrån som är till för dig som behöver få saker genomtänkt men själv inte riktigt får tiden för det. Telefoner ringer, möten ska hållas och det operativa arbetet är kanske ändå lite roligare…

Oavsett om det gäller långsiktiga strategier, policies, riktlinjer, högar med undersökningar, bollplank eller hjälp med kloka avvägningar och beslut så kan vi oftast hjälpa till.