20180604_202427Red Blue Green är analysbyrån som är till för dig som behöver få saker undersökt, ordnat och nedskrivet men själv inte riktigt får tiden att göra det själv.  Telefoner ringer, möten ska hållas eller det saknas kanske bara ett bollplank.

Oavsett om det gäller långsiktiga strategier, policies, riktlinjer, undersökningar, sammanställningar tester eller bara hjälp med kloka avvägningar och beslut så kan vi oftast hjälpa till.